Onze 'WHY'

Op veel plekken in Nederland is er een tekort aan betaalbare en passende woonruimte. Klimaateisen maken de uitdaging nog een stuk groter! In de ogen van FLETTS moet (en kan) bouwen anders. Omwille van mens & milieu is dit meer dan wenselijk.

FLETTS heeft er voor gekozen om appartementen te ontwikkelen (als een product), met een positief effect voor bewoners & klimaat. De aanpak van FLETTS is duidelijk anders dan we traditioneel gewend zijn in de bouw. Dit is een bewuste keuze en noodzakelijk om snel & klimaatvriendelijk, mooie & betaalbare appartementen te leveren.

Betaalbare en passende woonruimte

Nieuwe woonruimte moet vooral betaalbaar zijn en geschikt voor een brede doelgroep. De roep om woonruimte is groot en acuut! Het overgrote deel van de woningzoekende is gebaat bij betaalbaarheid.

De oplossing van FLETTS is hierop gericht. Wij kunnen appartementen leveren van verschillende afmetingen, namelijk: 36 m2, 45 m2, 48 m2, 60 m2, 70 m2 en 80 m2 (= ca. gebruiksoppervlakte).

2019-247_Artis-Impression_Concept_2020-0

Positief voor bewoners & klimaat

De houten constructie in de FLETTS appartementen blijft grotendeels in het zicht. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat dit als prettig wordt ervaren en dat ‘hout in het zicht’ de gezondheid van de bewoner(s) bevorderd.

Het feit dat een FLETTS appartement voor een groot deel uit hout bestaat maakt dat wij geen problemen kennen op gebied van Pfas, stikstof en CO2. Onze appartementen zijn CO2 negatief en dat is zeer positief voor het wereldwijde klimaatprobleem. De opwarming van de aarde is grotendeels het gevolg van de totale CO2 uitstoot. Bouwen met hout levert een aanzienlijke besparing op de CO2 uitstoot.

Het gebruik van hout heeft nog meer mooie voordelen: zie "Waarom hout?"

Onze aanpak

De vier ontwikkelde appartementen zijn het vertrekpunt voor ieder nieuw project. Samen met de constructie voor balkons en galerijen en de diverse materialen voor de gevelafwerking, zijn de projecten in vele variaties te maken.

Een groot deel van de engineering is al gedaan. Dit bespaart bij ieder nieuw project veel tijd en geld.

Het FLETTS proces ziet er als volgt uit:

1.       Kennismaking

2.       Informatie over FLETTS + richtprijs

3.       Kavelstudie & ontwerp door onze architect (of eigen architect)

4.       Grondonderzoek & funderingsadvies

5.       Bepalen fundatie door onze constructeur

6.       Concrete totaalprijs

7.       Aanvragen omgevingsvergunning

8.       Uitvoering

9.       Sleutelklaar opleveren van de FLETTS appartementen